SZÖVEG SZÖVEG

Tisztelt Látogatónk!

A BŐRTANODA kiemelt figyelmet fordít a honlap működése során a látogatók által rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatok védelmére.

Ön a BŐRTANODA honlapján elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban személyes adatait is átadhatja számunkra. Tájékoztatjuk, hogy a honlapunk látogatása esetén vélelmezzük a birtokunkba kerülő személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Személyes adatnak tekintünk bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adatot. Személyes adatait – így például nevét, elérhetőségét vagy más adatait – megadhatja, ha a honlap használata során – a Kapcsolat menüpont segítségével – kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a BŐRTANODA. A honlap üzemeltetéséhez külső szervezetet nem veszünk igénybe, személyes és egyéb adatai nem kerülnek továbbításra.

Az adatok kezelésének célja a Látogatókkal történő kapcsolattartás biztosítása. Az adatkezelés az előbb említett célból kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BŐRTANODA által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti azok törlését.

A BŐRTANODA a Látogató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa tárolt adatokról.